subeye

SUBEYE

Om oss

Subeye

Ellipse 23
Vi er et firma med tilholdssted på Fosen, Trøndelag, og har ansatte med vid og forskjellig kompetanse innen arbeid i og på vann. Vi har flere små og mellomstore ROVer gunstige for inspeksjonsoppdrag og enkle jobber under vann.
Ellipse 23

Vi er en leverandør av undervannstjenester som bruker avansert teknologi og sensorer for å utføre søk og vedlikehold med ROVer (Remotely Operated Vehicles). De benytter ROV-teknologi til å inspisere og overvåke områder som er vanskelig tilgjengelige for menneskelige dykkere og manuelle metoder. Dette inkluderer inspeksjon av skipsvrak, søk etter tapte gjenstander og miljøovervåkning.

Subeye AS utfører også vedlikehold av undervannsinstallasjoner og anlegg, som reparasjoner og utskifting av utstyr som ventiler, strøm- og kommunikasjonskabler og annet kritisk utstyr. ROV-teknologi kan også brukes til rengjøring og inspeksjon av undervannsinstallasjoner og rørledninger for å sikre at de fungerer optimalt og hindre mulige lekkasjer.

Med et dyktig team av operatører og teknikere som har lang erfaring med bruk av ROV-teknologi, kan Subeye AS tilby kundene en sikker, nøyaktig og kostnadseffektiv metode for søk og vedlikehold av undervannsinstallasjoner og anlegg.

Under vann

Ellipse 23