subeye

SUBEYE

Tjenester

Kontakt oss gjerne med forespørsel om pris på oppdrag.

Vanninntak / utløp

Subeye AS utfører inspeksjoner på vanninntak og utløp for å sikre at disse fungerer optimalt og at vannkvaliteten er tilfredsstillende.

Kraftmagasiner

Vi kan også utføre inspeksjoner på kraftmagasiner for å avdekke eventuelle skader eller feil på konstruksjonen og utstyret.

Fortøyninger / moringer

Inspeksjon av fortøyninger og moringer for skip og andre fartøyer for å sikre at de er tilstrekkelig solide og trygge å bruke.

Skipsskrog

Vi kan undersøke skipsskrog for å avdekke eventuelle skader, slitasje eller belegg som kan påvirke skipets ytelse og sikkerhet.

Strøm og kommunikasjonskabler

Inspisere kabler under vann for å avdekke eventuelle skader og feil som kan forårsake driftsstans eller fare for miljøet.

Laksemerder

Inspeksjoner på laksemerder for å overvåke fiskebestanden og sikre at merdene er i god stand.

Sjøbunnforhold

Undersøke sjøbunnen for å avdekke topografi, sedimenttykkelse, og eventuelle farlige gjenstander som kan utgjøre en risiko for undervannskabler, rørledninger eller skipstrafikk.

Ellipse 23

I tillegg utfører vi mange andre forskjellige oppgaver i sammenheng med vann og sjø.

I tillegg utfører vi mange andre forskjellige oppgaver i sammenheng med vann og sjø.